1

Αριθμός προσκλήσεως 31/14 (01.12.14)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την   1η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  6:00 μ.μ  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

Συζήτηση-ενημέρωση για θέματα λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ (εξ αναβολής) Πρόεδρος ΔΕΥΑΛ                κ. Ακριώτης

2.

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος (εξ αναβολής) Αντιδήμαρχος
κ. Καρασάββας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ