1

Αριθμός προσκλήσεως 30/14 (26.11.14)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την   26η  Νοεμβρίου  2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18:00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα παρακάτω Θέματα Ημερήσιας Διάταξης .