1

Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με τη μέθοδο της χαμηλότερης τιμής ανά είδος καυσίμου, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης».
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 69.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Αναλυτικά :