1

Ανακοίνωση για τροποποίηση ΓΠΣ ως προς τη χρήση περιοχή Μόριας

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης ανακοινώνει ότι:
Με την 366/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου εγκρίθηκε η υπ’ αριθμό 54/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά  την σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Διευρυμένου Δήμου Μυτιλήνης  (ΦΕΚ 328 / 30.07.07 τεύχος Α.Π.Π΄) σε ιδιοκτησία στην περιοχή «Αγ. Ευστράτιος» Αγροτικής Περιφέρειας Μόριας , προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη χρήση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Δόμησης  του Δήμου Λέσβου Μ. Κουντουρά 1, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης .
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο Κεντρικό Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17) όπου μπορούν επίσης να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μέσα στο ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα , οι οποίες θα πρέπει με ευθύνη του Δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης να διαβιβαστούν στην Δ/νση Δόμησης του Δήμου Λέσβου.
Δείτε το σχέδιο εδώ και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ .

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και ΔόμησηςΔ. ΛέσβουΤζιμής Ευστράτιος