1

Αριθμός προσκλήσεως 29/14 (13.11.14)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί τη 13η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης

«ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».