1

Αριθμός προσκλήσεως 27/14 (11.11.14)

Σας προσκαλούμε τη Τρίτη 11Νοεμβρίου  2014 και ώρα 18:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ