1

Προμήθεια «Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και του ΝΠΔΔ ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ’ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Δήμου Λέσβου»

Σύμφωνα με την αριθμ. 957/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για όσα είδη τροφίμων δεν κατατέθηκαν προσφορές για την προμήθεια «Ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και του ΝΠΔΔ ‘ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ’ Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Δήμου Λέσβου» και προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, ανακοινώνεται ότι από σήμερα 13 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και μέχρι 20 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους με τους ίδιους όρους της διακήρυξης .

Αναλυτικά :

  • Η ανακοίνωση της υπηρεσίας εδώ .
  • Η πλήρης μελέτη εδώ .