1

Ανακοίνωση-πρόσκληση σχετική με την έγκριση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού «Σκάλα Νέων Κυδωνιών» του Δήμου Λέσβου

Δημοσιοποίηση  διαδικασίας για την  κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον  οικισμό «Σκάλα Νέων Κυδωνιών» της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής .
Αναλυτικά :

  • Το διαβιβαστικό της υπηρεσίας εδώ .
  • Η ανακοίνωση – πρόσκληση της υπηρεσίας εδώ .
  • Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ .
  • Χάρτης 1:500.000 εδώ .