1

Αριθμός προσκλήσεως 25/14 (13.10.14)

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 18:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ