1

Αριθμός προσκλήσεως 24/14 (24.09.14)

Σας προσκαλούμε τη Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου  2014 και ώρα 18:30 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ