1

Ειδική Συνεδρίαση 22/14 (07.09.14)

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Λέσβου (Ταχ.Διεύθυνση: Π. Κουντουριώτη 1-Προκυμαία Μυτιλήνης), στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 ,  ώστε να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκλογής:

1)  Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου:

Ήτοι του Προέδρου [που προέρχεται από την Δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου], του Αντιπροέδρου [που προέρχεται από την Δημοτική παράταξη της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου] και  του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου [που προέρχεται από τις Δημοτικές παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας-εν συνόλω- του Δημοτικού Συμβουλίου].
2) Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής [8 μέλη]:
Τα 5 μέλη εκλέγονται από την Δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και τα 3 μέλη από τις Δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.
Εκλέγονται, επίσης, και  5 αναπληρωματικά μέλη (3 μέλη από την Δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και 2 μέλη  από τις Δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας).
3) Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής [8 μέλη]:
Τα  5  μέλη εκλέγονται από την Δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και 3  μέλη από τις Δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

Εκλέγονται, επίσης, και  5 αναπληρωματικά μέλη (3 μέλη από την Δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και 2 μέλη από τις Δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας).

4) Των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Β. Αιγαίου (Π.Ε.Δ.) [29 εκπρόσωποι]:
Οι 17 εκπρόσωποι εκλέγονται από την Δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και οι 12 από τις Δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ