1

Αριθμός προσκλήσεως 21/14 (27.08.14)

Σας προσκαλούμε τη Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 19:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ