1

Αριθμός προσκλήσεως 20/14 (18.08.14)

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2014 και ώρα 19:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ