1

Αριθμός προσκλήσεως 19/14 (30.07.14)

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 και ώρα 19:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ