1

Αριθμός προσκλήσεως 17/14 (25.06.14)

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:00 , στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ