1

Αριθμός προσκλήσεως 13/14 (09.04.14)

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  09 Aπριλίου  2014 , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  18.30  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ