1

Αριθμός προσκλήσεως 12/14 (31.03.14)

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  31 Μαρτίου  2014 , ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  19.00  στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ