1

Αριθμός προσκλήσεως 10/14 (31.03.14)

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου [παρ. 4 άρθρου 163 του Ν. 3463/2006], την  31 Μαρτίου  2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου , με τα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ