1

Αριθμός προσκλήσεως 02/14 (29.01.14)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 29η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ