1

Αριθμός προσκλήσεως 39/13 (30.12.13)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ