1

Αριθμός προσκλήσεως 38/13 (24.12.13)

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 24η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ