1

Ανακοίνωση για παράταση υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους, για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄, για το έτος 2013

Ανακοίνωση για παράταση υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους, για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄, για το έτος 2013

Oλόκληρη η ανακοίνωση εδώ.