1

Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Μήθυμνας»

Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Μήθυμνας»

Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 547/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος,  την 29-11-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος).

Το έργο χρηματοδοτείται  από πόρους του Δήμου Λέσβου.