1

Επαναδημοπράτηση έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Θερμής»

Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 547/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος, την 28-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος).

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.