1

Αριθμός προσκλήσεως 33/13 (20.11.13)

Αριθμός προσκλήσεως 33/13

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 20η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ