1

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄, για το έτος 2013.

Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερομένους για την χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – τύπου Β΄, για το έτος 2013.

Oλόκληρη η ανακοίνωση εδώ.