1

Δημοπράτηση έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ» (12.11.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ»
Ημερομηνία: 12.11.2013 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ» , με προϋπολογισμό 110.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 12-11-2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Aναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Η πλήρης μελέτη εδώ