1

Δημοπράτηση έργου : "Συντήρηση Χώρων Πρασίνου και Πάρκων" (07.11.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου : “Συντήρηση Χώρων Πρασίνου και Πάρκων”
Ημερομηνία: 07.11.2013 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την παροχή της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ» προϋπολογισμού 140.689,65 € και συνολικής πίστωσης 163.200,00 € .
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 07.11.2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Aναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Η πλήρης μελέτη εδώ