1

Δημοπράτηση έργου : «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» (05.11.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου : «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
Ημερομηνία: 05.11.2013 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί τακτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού 129.303,13€ και συνολικής πίστωσης 149.992,00 € .
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 5-11-2013 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9.30 π.μ. ώρα λήξης 10.00π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Μυτιλήνη.

Aναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Η πλήρης μελέτη εδώ