1

Δημοπράτηση έργου : «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου» (22.10.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου : «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου»
Ημερομηνία: 22.10.2013 09.30 – 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργο :
«Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου»,
με προϋπολογισμό 515.713,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%).