1

Αριθμός προσκλήσεως 30/13 (16.10.13)

Αριθμός προσκλήσεως 30/13

 Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 16η Oκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. Έγκριση μελέτης του έργου <<Επισκευή και αναβάθμιση δημοτικού σταδίου Μυτιλήνης>>