1

Αριθμός προσκλήσεως 29/13 (09.10.13)

Αριθμός προσκλήσεως 29/13

 Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι τη 9η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ