1

Αριθμός προσκλήσεως 28/13 (02.10.13)

Αριθμός προσκλήσεως 28/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι τη 2η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ