1

Αριθμός προσκλήσεως 25/13 (04.09.13)

Αριθμός προσκλήσεως 25/13

 Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 4η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ