1

Αριθμός προσκλήσεως 20/13 (07.08.13)

Αριθμός προσκλήσεως 20/13

Ενημερώνουμε τους δημότες , ότι την 7η Αυγούστου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ