1

Αριθμός προσκλήσεως 17/13 (03.07.13)

ΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 17/13

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013, ώρα 19.00 στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με το παρακάτω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 1. Aνάκληση της αριθ. 272/26-6-2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου και έγκριση υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης, με σκοπό την επισκευή του γηπέδου “ΤΑΡΛΑΣ” , προκειμένου αυτό να τηρεί τις προδιαγραφές για διεξαγωγή αγώνων Α΄Εθνικής  κ. Δήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους :

Απαιτείται άμεσα να υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση, στην οποία θα συμμετέχει και η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, ώστε το έργο της επισκευής του σταδίου να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, αφού την 17η Αυγούστου 2013 αρχίζει το πρωτάθλημα της Α΄Εθνικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ