1

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 5 ατόμων για τη "λειτουργιά ξενώνα φιλοξενίας στο δήμο Λέσβου”

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 5 ατόμων για τη “λειτουργιά ξενώνα φιλοξενίας στο δήμο Λέσβου”

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» υποέργου με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λέσβου» του Δήμου Λέσβου:
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΤΕ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ