1

Αριθμός προσκλήσεως 11/13 (15.05.13)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 11/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 15η Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ιωάννης Παυλακέλλης) του Επιμελητηρίου Λέσβου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ