1

Δημοπράτηση "Προμήθειας Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων" (15.04.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση “Προμήθειας Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείων”
Ημερομηνία: 15.04.2013 10.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και των γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων για το έτος 2013 .

Η περίληψη διακήρυξης εδώ
Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ