1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΣΑΠΩΝΟΠΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Δ.Κ ΠΕΤΡΑΣ'" (09.04.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΣΑΠΩΝΟΠΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Δ.Κ ΠΕΤΡΑΣ'”
Ημερομηνία: 09.04.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2338/95, Ν.2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ – ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Δ.Κ. ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», με προϋπολογισμό 284.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ

Ολόκληρη η μελέτη εδώ