1

Δημοπράτηση προμήθειας με τίτλο: "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Π.Ε. ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ … (08.04.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση προμήθειας με τίτλο: “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Π.Ε. ΑΣΩΜΑΤΟΥ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ…
Ημερομηνία: 08.04.2013 10.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια διαφόρων ειδών: επίπλων, ηλεκτρικών ειδών, λευκών ειδών, ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ψηφιακών συστημάτων, για τις ανάγκες εξοπλισμού των Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ασωμάτου, Πολύκεντρου Κάτω Τρίτους και Λαογραφικού Μουσείου Ασωμάτου.

Η περίληψη διακήρυξης εδώ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ