1

Δημοπράτηση Εργασίας Συντήρησης – Αναβάθμισης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης (05.04.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση Εργασίας Συντήρησης – Αναβάθμισης προγραμμάτων Οικονομικής Διαχείρισης
Ημερομηνία: 05.04.2013 10.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο : “ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ” .

Η περίληψη διακήρυξης εδώ

Αναλυτικά η διακήρυξη εδώ