1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ-ΠΑΜΦΙΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ" (02.04.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ-ΠΑΜΦΙΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ”
Ημερομηνία: 02.04.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας-Παμφίλων και στη Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας», με προϋπολογισμό 3.742.192,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 3.130.905,75 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά ασφάλτου).

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ

Oλόκληρη η μελέτη εδώ