1

Επαναδημοπράτηση έργου: «Εργασίες Πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη» (01.04.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Επαναδημοπράτηση έργου: «Εργασίες Πλακόστρωσης στην οδό Κομνηνάκη»
Ημερομηνία: 01.04.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 76/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος, την 1-4-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος).
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι έξι μήνες από την υποβολή της προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με κωδικό 2005 Ε.Π. 08830023. Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥΔΛ κ. α. α.
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ