1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ" (27.03.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ”
Ημερομηνία: 27.03.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως και 8 του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 με το σύστημα: επί μέρους ποσοστά έκπτωσης πάνω στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης (της Υπηρεσίας) που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», με προϋπολογισμό 64.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ

Ολόκληρη η μελέτη εδώ