1

Δημοπράτηση έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΠΗΣ» (26.03.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΠΗΣ»
Ημερομηνία: 26.03.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 26 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης , πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2338/95, Ν.2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97 κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑΠΗΣ», με προϋπολογισμό 275.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ
Ολόκληρη η διακήρυξη εδώ

Ολόκληρη η μελέτη εδώ