1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ ΤΟΥ Δ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ (26.03.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ ΤΟΥ Δ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ημερομηνία: 26.03.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 26-3-2013 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του στην οδό Ελ. Βενιζέλου13-17, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς: με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 3669/2008 για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ KAI ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ

Ολόκληρη η μελέτη εδώ