1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ" (19.03.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”
Ημερομηνία: 19.03.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

Ολόκληρη η περίληψη διακήρυξης εδώ

Ολόκληρη η μελέτη εδώ