1

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ" (12.03.2013)

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Eπαναδημοπράτηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΠΕΥΚΑΡΑ’ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Ημερομηνία: 04.03.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου σας κάνει γνωστό ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 41/2013 Απόφασης Δημάρχου Λέσβου, θα προβεί στην διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου του θέματος, την Δευτέρα 04 – 03 – 2013 και ώρα 09.30 έως 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος).
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα υποβολής της.
Το πλήρες τεύχος της μελέτης εδώ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.