1

Αριθμός προσκλήσεως 06/13 (27.02.13)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός προσκλήσεως 06/13

Ενημερώνουμε τους δημότες, ότι την 27η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
 1. Ψήφιση προϋπολογισμού  του Δήμου Λέσβου,  οικ. έτους 2013  Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Κατράνης

Σημείωση: Σχέδιο πρ/σμού εσόδων και εξόδων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ